Hajapa är en produktionsbyrå som levererar interaktiva lösningar för webben och andra digitala medier.

YouTube på FacebookEfter att ha letat runt en hel del efter en passande app för att enkelt visa filmer från en viss kanal eller spellista från YouTube i en flik på en Facebooksida så gav jag upp och skrev ihop en liten app själv.

Här är resultatet: http://www.facebook.com/pages/Mimikry/172099469376?v=app_135572826506397&ref=ts

Och här är koden.

<?php 

	function parse_query($var) {
		$var = parse_url($var, PHP_URL_QUERY);
		$var = html_entity_decode($var);
		$var = explode('&', $var);
		$arr = array();
		
		foreach($var as $val) {
			$x = explode('=', $val);
  		$arr[$x[0]] = $x[1];
  	}
 		
 		unset($val, $x, $var);
 		return $arr;
 	}
 	
 	function showThumbs($title, $xml, $limit=100) {

		$doc = new DOMDocument();
		$doc->load($xml);
		
		$items = array();
		
		$i=0;
		
		foreach ($doc->getElementsByTagName('item') as $node) {
			$itemRSS = array ( 
								'guid' => $node->getElementsByTagName('guid')->item(0)->nodeValue,
								'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
   							'desc' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
   							'link' => $node->getElementsByTagName('link')->item(0)->nodeValue,
   							'date' => $node->getElementsByTagName('pubDate')->item(0)->nodeValue
   						);
   		$i++;
   		if($i<=$limit) {		
	   		array_push($items, $itemRSS);
	 		}
 		}
 

		echo "<div class=\"thumbs\">\n";
		echo "<div class=\"header\"><h1>" . $title . "</h1></div>\n";
		echo "<div class=\"thumbs\">\n";

 		foreach($items as $item) { 	
 			$params = parse_query($item['link']);
 			$id = $params['v'];
	
			echo "<div class=\"thumb\"><a href=\"" . $item['link'] . "\"><img src=\"http://i.ytimg.com/vi/" . $id . "/default.jpg\"><br />" . $item['title'] . "</a></div>\n";
 		}
		
		echo "</div>\n";
		echo "</div>\n";

	} 

?>

<style>
	
	.header {
	padding-bottom: 10px;
	}
	
	#player {
		padding-bottom: 10px;
	}
	
	.thumbs {
		width: 100%;
		clear: both;
	}
	
	.thumb {
		float: left;
		width: 120px;
		height: 140px;
		overflow:hidden;
		text-align: center;
		padding-right: 10px;
	}
	
</style>

<?php

	showThumbs('Senaste från YouTube', 'http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/mimikrysweden/uploads?alt=rss&amp;v=2client=ytapi-youtube-profile&amp;', 8);
	showThumbs('Videor', 'http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/A7DDD0E28DD61DF3?alt=rss&amp;v=2client=ytapi-youtube-profile&amp;');

?>

<br style="clear: both;" />

Etiketter: , , ,

Kommentering avstängd.