Hajapa är en produktionsbyrå som levererar interaktiva lösningar för webben och andra digitala medier.

Tännäskröket – Ett eget ställe i fjällen

– Vårt motto är ett eget ställe i fjällen, och det ska genomsyra allt vi gör. Vi ville ha en sida som avviker från standardmallen, säger Deniz Bulus, marknadschef för Tännäskröket.

– Den nya designen med stora bilder i kombination med bildcitat ska ge besökarna en närvarokänsla. Målet är att det ska kännas mer som ett påkostat magasin än en traditionell hemsida, förklarar Buluz.

Design och koncept: DESIGN BY FERNGARD och Staffan Bane
Produktion: Hajapa
Teknik: HTML, JavaScript, php, WordPress
Länk: www.tannaskroket.se

Grill har ny hemsida

Hajapa har tillsammans med Lobby Design tagit fram en ny hemsida för restaurangen Grill i Stockholm.

Design och koncept: Lobby Design
Produktion: Hajapa
Teknik: Flash, JavaScript, php, WordPress, After Effects
Länk: www.grill.se

YouTube på FacebookEfter att ha letat runt en hel del efter en passande app för att enkelt visa filmer från en viss kanal eller spellista från YouTube i en flik på en Facebooksida så gav jag upp och skrev ihop en liten app själv.

Här är resultatet: http://www.facebook.com/pages/Mimikry/172099469376?v=app_135572826506397&ref=ts

Och här är koden.

<?php 

	function parse_query($var) {
		$var = parse_url($var, PHP_URL_QUERY);
		$var = html_entity_decode($var);
		$var = explode('&', $var);
		$arr = array();
		
		foreach($var as $val) {
			$x = explode('=', $val);
  		$arr[$x[0]] = $x[1];
  	}
 		
 		unset($val, $x, $var);
 		return $arr;
 	}
 	
 	function showThumbs($title, $xml, $limit=100) {

		$doc = new DOMDocument();
		$doc->load($xml);
		
		$items = array();
		
		$i=0;
		
		foreach ($doc->getElementsByTagName('item') as $node) {
			$itemRSS = array ( 
								'guid' => $node->getElementsByTagName('guid')->item(0)->nodeValue,
								'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
   							'desc' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
   							'link' => $node->getElementsByTagName('link')->item(0)->nodeValue,
   							'date' => $node->getElementsByTagName('pubDate')->item(0)->nodeValue
   						);
   		$i++;
   		if($i<=$limit) {		
	   		array_push($items, $itemRSS);
	 		}
 		}
 

		echo "<div class=\"thumbs\">\n";
		echo "<div class=\"header\"><h1>" . $title . "</h1></div>\n";
		echo "<div class=\"thumbs\">\n";

 		foreach($items as $item) { 	
 			$params = parse_query($item['link']);
 			$id = $params['v'];
	
			echo "<div class=\"thumb\"><a href=\"" . $item['link'] . "\"><img src=\"http://i.ytimg.com/vi/" . $id . "/default.jpg\"><br />" . $item['title'] . "</a></div>\n";
 		}
		
		echo "</div>\n";
		echo "</div>\n";

	} 

?>

<style>
	
	.header {
	padding-bottom: 10px;
	}
	
	#player {
		padding-bottom: 10px;
	}
	
	.thumbs {
		width: 100%;
		clear: both;
	}
	
	.thumb {
		float: left;
		width: 120px;
		height: 140px;
		overflow:hidden;
		text-align: center;
		padding-right: 10px;
	}
	
</style>

<?php

	showThumbs('Senaste från YouTube', 'http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/mimikrysweden/uploads?alt=rss&amp;v=2client=ytapi-youtube-profile&amp;', 8);
	showThumbs('Videor', 'http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/A7DDD0E28DD61DF3?alt=rss&amp;v=2client=ytapi-youtube-profile&amp;');

?>

<br style="clear: both;" />